top of page
Pink Fashion Leggings

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en transacties van Ellegance. Indien u vragen heeft over één of meerdere van deze bepalingen kunt u contact met ons op nemen via: ellen@ellegance.be

ALGEMEEN


Ellegance biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Ellegance. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op de webshop van Ellegance.


Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Ellegance en de bevestiging via e-mail.


Identiteit van de onderneming:
1 handelend onder de naam/namen: Ellegance 

Renskouter 13 te 9500 Viane

Telefoonnummer: 0470/84.27.98
E-mailadres: ellen@ellegance.be
Webshop www.ellegance.be
BTW- nummer: BE0763.472.152


PRIJZEN


Alle prijzen staan vermeld in euro´s (€) en zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Ellegance is niet verantwoordelijk voor fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Ellegance worden aangepast.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar ellen@ellegance.be, hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met mij op 0470/84.27.98 (zie artikel 13). Ellegance is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ellegance is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Kleuren van de aangeboden artikelen op foto kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ellegance. Ellegance is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.BETALING


Na een bestelling ontvangt de koper zo snel mogelijk een orderbevestiging per e-mail. Hierin staat het aankoopbedrag van uw artikel(en) en de bijdrage voor de verzendkosten, Indien de koper na de bestelling geen bevestiging heeft ontvangen dan kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar ellen@ellegance.be
Ellegance biedt u de volgende online betaalmethoden (Indien u betaald met een creditcard wordt het geld op het moment van betaling gelijk gedebiteerd):

 • via kredietkaart

 • via bankkaart


EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Ellegance.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ellegance te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


VERZENDEN

Bestellingen worden door Ellegance met BPost verzonden.         


De bijdrage van de koper voor de verzendkosten bij bestellingen zijn:

- GRATIS verzenden vanaf een aankoop van € 100,00 in België 
- € 8,50 voor zendingen onder de € 100,00 binnen België 

- GRATIS verzenden vanaf een aankoop van € 150,00 in Nederland

- € 13,50 voor zendingen onder de €150,00 binnen Nederland

Indien u niet thuis bent op het moment van levering, zal Bpost een briefje achterlaten. Met dit bewijs kan u uw levering volgens de instructies van Bpost afhalen in het postkantoor.


Pakket niet ontvangen?

Is de postkoerier al langs geweest wanneer u niet thuis was? Kijk nogmaals in uw brievenbus voor een briefje van Bpost.
Zit er een feestdag of weekend tussen uw bestelling en levering? Dan kan dit een dag langer duren.
Indien de verwachte leveringstijd verstreken is , contacteer onze klantendienst, wij helpen u graag verder.


LEVERING


Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan Bpost.
Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld worden.
Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail meegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren of vervangende artikelen te bestellen voor het gelijke orderbedrag.


RETOURS


Indien de bestelde artikelen niet passen of om een andere reden niet aan de verwachting voldoen, kunnen ze binnen 7 werkdagen na ontvangst kosteloos omgeruild worden voor een ander artikel met een vergelijkbare verkoopprijs of het aankoopbedrag kan teruggestort worden.


Alle retourzendingen moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst aangemeld worden bij ellen@ellegance.be vermelding van het ordernummer. 


Goederen die retour gestuurd worden moeten in originele staat door Ellegance worden ontvangen. D.w.z. met aangehechte kaartjes, ongeschonden en ongedragen, geen make-up sporen, enz… (passen mag natuurlijk wel).


De kosten en het risico voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten voor het versturen van een vervangend artikel zijn voor rekening van Ellegance.


Indien de koper aan de voorwaarden voldoet wordt het aankoopbedrag z.s.m. doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. 


Afgeprijsde artikelen kunnen helaas niet geruild of geretourneerd worden.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

 • artikelen waarvan de zegel is verbroken

 • artikelen waarvan het etiket is verwijderd

 • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere

 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 • artikelen waarop make-up sporen zitten


KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

GARANTIE

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. In geval van gebreken zal Ellegance de artikelen omruilen of repareren.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Ellegance klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Ellegance. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.


HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Ellegance mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Ellegance klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan Ellegance.


Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug. Dit zal gebeuren via de wijze waarop u betaald heeft.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

 •  artikelen waarvan de zegel is verbroken

 • artikelen waarvan het etiket is verwijderd

 • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere

 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezondenAANSPRAKELIJKHEID


De aansprakelijkheid van Ellegance is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Ellegance is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade. Ellegance is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.


PRIVACY


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ellegance gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.


Ellegance verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Ellegance bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat Ellegance je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat aan te vragen via mail naar ellen@ellegance.be


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ellegance heeft dus geen toegang tot je paswoord.

Ellegance respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Ellegance, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

Voor meer info omtrent privacy en GDPR, ga naar deze rubriek op deze webshop.

COOKIES


Ellegance webshop maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

ELLEGANCE KLANTENDIENST

De Ellegance klantendienst is bereikbaar via e-mail ellen@ellegance.be, de contactpagina van deze site of PB via messenger, whatsapp, insta of via gewone post naar Renskouter 13 te 9500 Viane.COPYRIGHT


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ellegance.

De volledige Ellegance website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Ellegance gebruikt worden.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

WIJZIGING VOORWAARDEN

Ellegance kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van eventueel nieuwe voorwaarden.

BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

OPMERKINGEN/VRAGEN/KLACHTEN

Heb je opmerkingen of vragen over onze algemene voorwaarden of de website in het algemeen? Of wil je om eender welke andere reden contact met ons opnemen? Neem dan even contact met ons op via de contactpagina of via mail. Wij proberen jou zo snel mogelijk te helpen.

Laatste revisie: 2 oktober 2023

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page